OT Cloud

OT Cloud usluga

Usluga omogućava spremanje i dijeljenje dokumenata bez poteškoća i predstavlja jednostavno kolaboracijsko rješenje, ali se može koristiti i kao privatno cloud ili backup rješenje. Sustav je temeljen na open source tehnologijama i kao takav može biti u potpunosti prilagođen potrebama korisnika. Korisnici sustava mogu poslati link za pristup željenom dokumentu, a mogu i direktno dati pravo pristupa kolegi odnosno grupi kolega.

Određeni formati dokumenata mogu se pregledavati i editirati čak i na web sučelju. Omogućen je i pregled slika, bez prethodnog skidanja na računalo. Osim web sučelja podacima se može pristupiti aplikacijama za računala odnosno mobilne uređaje, dok su podaci sinkronizirani za korisnika kroz sve opcije pristupa. Vaši će podaci biti uvijek dostupni na poslužiteljima u podatkovnom centru O Telekomunikacija, a sigurnosne kopije i sigurnost podataka standardni su dio usluge.

Rad OT Cloud sustava

Sustav omogućava jednostavan odabir dokumenata, spremanje na Cloud i pristup bez ograničenja. Konkurentni pristup i sinkronizacija osiguravaju lakše upravljanje dokumentima.

 • LDAP / Active Directory integracija
 • Kvote po korisniku
 • Verzije i vraćanje obrisanih dokumenata
 • Dijeljenje između korisnika/grupa/javno uz mogućnost postavljanja lozinke i perioda
 • Pregled i editiranje dokumenata
 • Dnevnik aktivnosti
 • E-mail notifikacije
 • Lokalizacija sučelja
OT Cloud

Paketi

* U cijenu je uključen PDV

Cloud 50

 • Mogućnost integracije na LDAP/AD
 • Neograničen broj korisnika
 • 50 GB prostora na disku
 • Neograničen promet
kn 299.00 /mj

Cloud 100

 • Mogućnost integracije na LDAP/AD
 • Neograničen broj korisnika
 • 100 GB prostora na disku
 • Neograničen promet
kn 399.00 /mj

Cloud 200

 • Mogućnost integracije na LDAP/AD
 • Neograničen broj korisnika
 • 200 GB prostora na disku
 • Neograničen promet
kn 499.00 /mj