O Telekomunikacije - Mrežne postavke

Mrežne Postavke

IP adrese DNS-A

Primary: 46.229.247.40
Secondary: 46.229.247.41

Korisnička stranica je u obliku

http://home.novi-net.net/”korisničko_ime”