Ostale Usluge

Ostale Usluge

Cijene

* U cijenu je uključen PDV

Sigurnosna Zaštita
Opis Naknada
Firewall na upit
Antivirus i/ili antispam na upit
SLA (Service Level Agreement)
Paket Opis Naknada
Standard 48h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h 0,00 kn
Silver 24h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h + vikend 250,00 kn/mj (312,50 kn/mj)
Gold 8h rješavanje kvarova, tehnička podrška 0-24h + vikend 450,00 kn/mj (562,50 kn/mj)
Live Audio/Video Streaming
Opis Naknada
Audio Streaming, flat, stereo, multirate 24/64 kbps, aacPlus v2 2.498,00 kn/mj (3.122,50 kn/mj)
Video Streaming, h.264/aacPlus v2 ,do 200 gledatelja 8.990,00 kn/mj (11.237,50 kn/mj)
IP POS Usluga
Opis Naknada
Postavljenje linka / jednokratno po lokaciji 298,00 kn (372,50 kn)
Mjesečna naknada za IP POS uslugu po uređaju 97,00 kn/mj (121,25 kn/mj)
Ostale Usluge
Opis Naknada
PRESELJENJE PRIKLJUČKA - mogućnost preseljenja postojećeg priključka na novu lokaciju.
Naši tehničari obavljaju skidanje opreme na staroj lokaciji, te izvrše montiranje na novoj lokaciji
* 159,20 kn (199,00 kn)
Konfiguracija routera / opreme na lokaciji korisnika (do 1 sat) 100,00 kn (125,00 kn)
Fiksna IP adresa za wDSL korisnike 498,00 kn/mj (622,50 kn/mj)
Dodatna fiksna IP adresa za wDSL Pro ili korisnike usluge Stalna veza 480,00 kn/god (600,00 kn/god)
Radni sat tehničara unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) 100,00 kn/sat (125,00 kn/sat)
Radni sat tehničara van radnog vremena 186,00 kn/sat (232,50 kn/sat)
Radni sat inženjera unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) 520,00 kn/sat (650,00 kn/sat)
Radni sat inženjera van radnog vremena 770,00 kn/sat (962,50 kn/sat)
Usluge na zahtjev korisnika
Opis Naknada
Izlazak tehničara na teren (do 1 sat) 100,00 kn (125,00 kn)
Izlazak inženjera na teren (do 1 sat) 520,00 kn (650,00 kn)
Naknada za promjenu podataka o pretplatniku 0,00 kn (0,00 kn)
Prijenos pretplatničkog odnosa 0,00 kn (0,00 kn)
Uključivanje limita potrošnje telefona 10,00 kn (0,00 kn)
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 24,00 kn (30,00 kn)
Najam Opreme
Opis Naknada
Najam routera do brzine 1Gbit/s 2490,00 kn/mj (612,50 kn/mj)
Najam IP telefona Cisco tip SPA921 ili sl. 29,00 kn (36,25 kn)
Naknada za oštećenje i / ili otuđenje opreme
Opis Naknada
Ip telefon Cisco / Linksys 720,00 kn (900 kn)
Napajanje WiMax antene (IDU) 230,00 kn (287,50 kn)
WiMax Antena 3.5 3420,00 kn (4275,00 kn)
Analogni telefonskli adapter (ATA) tip SPA 350,00 kn (437,50 kn)