Ostale Usluge

Ostale Usluge

Cijene

* U cijenu je uključen PDV

Sigurnosna Zaštita
Opis Naknada
Firewall na upit
Antivirus i/ili antispam na upit
SLA (Service Level Agreement)
Paket Opis Naknada
Standard 48h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h 0,00 kn
Silver 24h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h + vikend 250,00 kn/mj (312,50 kn/mj)
Gold 8h rješavanje kvarova, tehnička podrška 0-24h + vikend 450,00 kn/mj (562,50 kn/mj)
Live Audio/Video Streaming
Opis Naknada
Audio Streaming, flat, stereo, multirate 24/64 kbps, aacPlus v2 2.498,00 kn/mj (3.122,50 kn/mj)
Video Streaming, h.264/aacPlus v2 ,do 200 gledatelja 8.990,00 kn/mj (11.237,50 kn/mj)
IP POS Usluga
Opis Naknada
Postavljanje linka / jednokratno po lokaciji 298,00 kn (372,50 kn)
Mjesečna naknada za IP POS uslugu po uređaju 97,00 kn/mj (121,25 kn/mj)
Ostale Usluge
Opis Naknada
PRESELJENJE PRIKLJUČKA - mogućnost preseljenja postojećeg priključka na novu lokaciju.
Naši tehničari obavljaju skidanje opreme na staroj lokaciji, te izvrše montiranje na novoj lokaciji
* 159,20 kn (199,00 kn)
Konfiguracija routera / opreme na lokaciji korisnika (do 1 sat) 100,00 kn (125,00 kn)
Fiksna IP adresa za wDSL korisnike 498,00 kn/mj (622,50 kn/mj)
Dodatna fiksna IP adresa za wDSL Pro ili korisnike usluge Stalna veza 480,00 kn/god (600,00 kn/god)
Radni sat tehničara unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) 100,00 kn/sat (125,00 kn/sat)
Radni sat tehničara van radnog vremena 186,00 kn/sat (232,50 kn/sat)
Radni sat inženjera unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) 520,00 kn/sat (650,00 kn/sat)
Radni sat inženjera van radnog vremena 770,00 kn/sat (962,50 kn/sat)
Usluge na zahtjev korisnika
Opis Naknada
Izlazak tehničara na teren (do 1 sat) 100,00 kn (125,00 kn)
Izlazak inženjera na teren (do 1 sat) 520,00 kn (650,00 kn)
Naknada za promjenu podataka o pretplatniku 0,00 kn (0,00 kn)
Prijenos pretplatničkog odnosa 0,00 kn (0,00 kn)
Uključivanje limita potrošnje telefona 10,00 kn (0,00 kn)
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 24,00 kn (30,00 kn)
Najam Opreme
Opis Naknada
Najam routera do brzine 1Gbit/s 490,00 kn/mj (612,50 kn/mj)
Najam IP telefona Cisco tip SPA921 ili sl. 29,00 kn (36,25 kn)
Naknada za oštećenje i / ili otuđenje opreme
Opis Naknada
Ip telefon Cisco / Linksys 720,00 kn (900 kn)
Napajanje WiMax antene (IDU) 230,00 kn (287,50 kn)
WiMax Antena 3.5 3420,00 kn (4275,00 kn)
Analogni telefonski adapter (ATA) tip SPA 350,00 kn (437,50 kn)
5GHz antena sa napajanjem 1400,00 kn (1750,00 kn)
Napajanje 5GHz antene (POE) 230,00 kn (287,5,50 kn)