OT Telefon

OT Telefon Usluga

Kao i ostale naše usluge, tako ni telefonska usluga koju nudimo ne zahtjeva klasičnu telefonsku liniju kao što je to slučaj kod ostalih operatera. Sve se odvija preko standardnog internet priključka/antene.

Usluga fiksne telefonije omogućava pozivanje prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama, pri čemu korisnik za sve pozive jednostavno koristi O telekomunikacijsku mrežu.

Pogodnosti telefon usluge.

O Telekomunikacije svojim korisnicima nudi niz pogodnosti i prilika za uštedu. O Telekomunikacije usluga fiksne telefonije omogućuje uštedu troškova nacionalnih telefonskih razgovora u prosjeku 20 - 30%, a uštede kod međunarodnih poziva iznose, ovisno o destinaciji poziva, i više od 50%.

  • Smanjite troškove telefonskih razgovora
  • Platite onoliko koliko razgovarate
  • Plaćajte sve telekomunkacijske usluge putem jednog računa
  • Razgovarajte besplatno unutar O Telekomunikacije mreže
  • Telefonirajte jednostavno i kvalitetno
  • Pregledavajte svoje troškove telefoniranja na webu
OT Telefon

Cjenik

* U cijenu je uključen PDV

Fiksni telefonski priključak
Dodatni govorni kanal / mjesečno 10,00 kn
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 24,00 kn (30,00 kn) jednokratno
Besplatni broj 0800 - 1 odredište / 1 broj 200,00 kn/mj (250,00 kn/mj)
Cjenik naplate poziva za privatne korisnike
TARIFNI MODEL SuperPhone
Uspostava poziva 0,06 kn (0,08 kn)
Prikaz broja pozivatelja besplatno
Obračunska jedinica 30 sekundi
Nacionalni O Telekomunikacije promet 0-24 sati 0,00 kn (0,00 kn)
Nacionalni fiksni promet (prema svim mrežama) 0-24 0,175 kn (0,22 kn)
Nacionalni mobilni promet (prema svim mrežama) 0-24 1,20 kn (1,50 kn)
EU Fiksne 1 1,36 kn (1,70 kn)
EU Fiksne 2 1,36 kn (1,70 kn)
NON EU Fiksne 1 1,39 kn (1,74 kn)
NON EU Fiksne 2 1,70 kn (2,12 kn)
EU Mobilne 1 1,40 kn (1,75 kn)
EU Mobilne 2 1,40 kn (1,75 kn)
EU Mobilne 3 1,40 kn (1,75 kn)
EU Mobilne 4 1,40 kn (1,75 kn)
NON-EU Mobilne 1 1,80 kn (2,25 kn)
NON-EU Mobilne 2 3,00 kn (3,75 kn)
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn)
Svijet 2 5,50 kn (6,88 kn)
Satelit 1 11,00 kn (13,75 kn)
Satelit 2 17,00 kn (21,25 kn)
Satelit 3 23,50 kn (29,38 kn)
Satelit 4 31,00 kn (38,75 kn)
Satelit 5 41,00 kn (51,25 kn)
Fiksni telefonski priključak
Telefon Super 2A/B (2 kanala) / mjesečno 103,20 kn (129,00 kn)
Dodatni govorni kanal / mjesečno 10,00 kn
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 24,00 kn (30,00 kn) jednokratno
Besplatni broj 0800 - 1 odredište / 1 broj 200,00 kn/mj (250,00 kn/mj)
Cjenik naplate poziva za poslovne korisnike
TARIFNI MODEL BusinessPhone
Uspostava poziva 0,06 kn (0,08 kn)
Prikaz broja pozivatelja besplatno
Obračunska jedinica 30 sekundi
Nacionalni O Telekomunikacije promet 0-24 sati 0,00 kn (0,00 kn)
Nacionalni fiksni promet (prema svim mrežama) 0-24 0,175 kn (0,22 kn)
Nacionalni mobilni promet (prema svim mrežama) 0-24 1,20 kn (1,50 kn)
EU Fiksne 1 1,39 kn (1,74 kn)
EU Fiksne 2 1,69 kn (2,12 kn)
NON EU Fiksne 1 1,39 kn (1,74 kn)
NON EU Fiksne 2 1,69 kn (2,12 kn)
EU Mobilne 1 2,30 kn (2,88 kn)
EU Mobilne 2 1,80 kn (2,25 kn)
EU Mobilne 3 2,15 kn (2,69 kn)
EU Mobilne 4 3,00 kn (3,75 kn)
NON-EU Mobilne 1 1,80 kn (2,25 kn)
NON-EU Mobilne 2 3,00 kn (3,75 kn)
Svijet 1 2,80 kn (3,50 kn)
Svijet 2 5,50 kn (6,88 kn)
Satelit 1 11,00 kn (13,75 kn)
Satelit 2 17,00 kn (21,25 kn)
Satelit 3 23,50 kn (29,38 kn)
Satelit 4 31,00 kn (38,75 kn)
Satelit 5 41,00 kn (51,25 kn)