O Telekomunikacije - Oslate usluge

Ostale Usluge

Ostale Usluge

Cijene

* U cijenu je uključen PDV

Sigurnosna Zaštita
Opis Naknada(€)
Firewall na upit
Antivirus i/ili antispam na upit
SLA (Service Level Agreement)
Paket Opis Naknada(€)
Standard 48h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h na upit
Silver 24h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h + vikend na upit
Gold 8h rješavanje kvarova, tehnička podrška 0-24h + vikend na upit
Live Audio
Opis Naknada(€)
Audio Streaming, flat, stereo, multirate 128/192 kbps, aacPlus v2, mp3... na upit
Ostale Usluge
Opis Naknada(€)
PRESELJENJE PRIKLJUČKA - mogućnost preseljenja postojećeg priključka na novu lokaciju.
Naši tehničari obavljaju skidanje opreme na staroj lokaciji, te izvrše montiranje na novoj lokaciji
47,00 €
Konfiguracija routera / opreme na lokaciji korisnika (do 1 sat) 20,00 €
Fiksna IP adresa wDSL korisnike 80,00 €/mj
Radni sat tehničara unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) 20,00 €/sat
Radni sat tehničara van radnog vremena 40,00 €/sat
Radni sat inženjera unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) 100,00 €/sat
Radni sat inženjera van radnog vremena 130,00 €/sat
WiFi instalacija bez UO Po utrošenom materijalu i vremenu
Optička instalacija bez UO Po utrošenom materijalu i vremenu
Nadoplata za paket bez UO 3,00 €/mj
Usluge na zahtjev korisnika
Opis Naknada(€)
Izlazak tehničara na teren (do 1 sat) 20,00 €
Izlazak inženjera na teren (do 1 sat) 100,00 €
Naknada za promjenu podataka o pretplatniku 10,00 €
Prijenos pretplatničkog odnosa 10,00 €
Uključivanje limita potrošnje telefona 0,00 €
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 10,00 €
Ponovno uključenje privremeno isključenje usluge zbog neplaćanja 13,00 €
Neosnovana intervencija 40,00 €
Putni trošak 0 - 20 km 10,00 €
Putni trošak 20 - 40 km 20,00 €
Putni trošak 40 - 60 km 25,00 €
Putni trošak 60 - 100 km 30,00 €
Putni trošak 100 - 150 km 40,00 €
Najam Opreme
Opis Naknada(€)
Najam routera do brzine 1Gbit/s 80,00 €/mj
Najam IP telefona Cisco tip SPA303, Yealink W65H ili sl. 5,00 €/mj
Dodatni prijemnik za One.TV 8,00 €/mj
Dodatni prijemnik za One.TV + HBO & CINEMAXX 10,00 €/mj
Naknada za oštećenje i / ili otuđenje opreme
Opis Naknada(€)
Ip telefon Cisco / Linksys 130,00 €
Analogni telefonski adapter (ATA) tip SPA 20,00 €
Napajanje antene 20,00 €
Ubiquiti antena 200,00 €
Napajanje routera 10,00 €
Cambium antena 240,00 €
Daljinski upravljač 20,00 €
HDMI kabel 5,00 €
Mrežni kabel 3,00 €
Optički router 130,00 €
Ethernet router 40,00 €
Digitalni prijemnik za IPTV uslugu 70,00 €