O Telekomunikacije - Telefon usluge

OT Telefon

OT Telefon Usluga

Kao i ostale naše usluge, tako ni telefonska usluga koju nudimo ne zahtjeva klasičnu telefonsku liniju kao što je to slučaj kod ostalih operatera. Sve se odvija preko standardnog internet priključka/antene.

Usluga fiksne telefonije omogućava pozivanje prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama, pri čemu korisnik za sve pozive jednostavno koristi O telekomunikacijsku mrežu.

Pogodnosti telefon usluge.

O Telekomunikacije svojim korisnicima nudi niz pogodnosti i prilika za uštedu. O Telekomunikacije usluga fiksne telefonije omogućuje uštedu troškova nacionalnih telefonskih razgovora u prosjeku 20 - 30%, a uštede kod međunarodnih poziva iznose, ovisno o destinaciji poziva, i više od 50%.

  • Smanjite troškove telefonskih razgovora
  • Platite onoliko koliko razgovarate
  • Plaćajte sve telekomunkacijske usluge putem jednog računa
  • Razgovarajte besplatno unutar O Telekomunikacije mreže
  • Telefonirajte jednostavno i kvalitetno
  • Pregledavajte svoje troškove telefoniranja na webu
OT Telefon

Cjenik

* U cijenu je uključen PDV

Fiksni telefonski priključak
Telefonska tarifa Halo Mix 3,32 €
Telefonska tarifa Halo Mix 2 3,98 €
Telefonska tarifa Halo Mix 3 (HALO 3) 1,99 €
Dodatni govorni kanal / mjesečno 2,00 €
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 8,00 € jednokratno
Cjenik naplate poziva za privatne korisnike
TARIFNI MODEL SuperPhone
Uspostava poziva 0,008 € (0,01 €)
Prikaz broja pozivatelja besplatno
Obračunska jedinica 30 sekundi
Nacionalni O Telekomunikacije promet 0-24 sati 0,00 € (0,00 €)
Nacionalni fiksni promet (prema svim mrežama) 0-24 0,02 € (0,03 €)
Nacionalni mobilni promet (prema svim mrežama) 0-24 0,16 € (0,20 €)
EU Fiksne 1 0,18 € (0,23 €)
EU Fiksne 2 0,18 € (0,23 €)
NON EU Fiksne 1 0,18 € (0,23 €)
NON EU Fiksne 2 0,22 € (0,28 €)
EU Mobilne 1 0,19 € (0,23 €)
EU Mobilne 2 0,19 € (0,23 €)
EU Mobilne 3 0,19 € (0,23 €)
EU Mobilne 4 0,19 € (0,23 €)
NON-EU Mobilne 1 0,24 € (0,30 €)
NON-EU Mobilne 2 0,40 € (0,50 €)
Svijet 1 0,37 € (0,46 €)
Svijet 2 0,73 € (0,91 €)
Satelit 1 1,46€ (1,82 €)
Satelit 2 2,26 € (2,82 €)
Satelit 3 3,12 € (3,90 €)
Satelit 4 4,11 € (5,14 €)
Satelit 5 5,44 € (6,80 €)
Fiksni telefonski priključak
Dodatni govorni kanal / mjesečno 3,00 €
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) 8,00 € jednokratno
Besplatni broj 0800 - 1 odredište / 1 broj 34,00 €/mj
Cjenik naplate poziva za poslovne korisnike
TARIFNI MODEL BusinessPhone
Uspostava poziva 0,008 € (0,01 €)
Prikaz broja pozivatelja besplatno
Obračunska jedinica 30 sekundi
Nacionalni O Telekomunikacije promet 0-24 sati 0,00 € (0,00 €)
Nacionalni fiksni promet (prema svim mrežama) 0-24 0,02 € (0,03 €)
Nacionalni mobilni promet (prema svim mrežama) 0-24 0,16 € (0,20 €)
EU Fiksne 1 0,18 € (0,23 €)
EU Fiksne 2 0,22 € (0,28 €)
NON EU Fiksne 1 0,18 € (0,23 €)
NON EU Fiksne 2 0,22 € (0,28 €)
EU Mobilne 1 0,30 € (0,38 €)
EU Mobilne 2 0,24 € (0,30 €)
EU Mobilne 3 0,28 € (0,36 €)
EU Mobilne 4 0,40 € (0,50 €)
NON-EU Mobilne 1 0,24 € (0,30 €)
NON-EU Mobilne 2 0,40 € (0,50 €)
Svijet 1 0,37 € (0,46 €)
Svijet 2 0,73 € (0,91 €)
Satelit 1 1,46 € (1,82 €)
Satelit 2 2,26 € (2,82 €)
Satelit 3 3,12 € (3,90 €)
Satelit 4 4,11 € (5,14 €)
Satelit 5 5,44 € (6,80 €)